2014 - 2015

Vítání občánků

Rozloučení s předškoláky na statku p. Michálka

Den dětí v MŠ; Návštěva 1 třídy na ZŠ Loma;

Loutkové divadlo Ostrava

Návštěva statku u Mikšů; Výlet za zvířátky - Koťátka

Městská policie v MŠ; Notička v DPS; Výlet na bio farmu Kateřinice

Veselé zpívání, Den, matek; Země je kulatá - Broučci

Slunečný den v parku; Den Země; Policie a hasiči v MŠ

Pečení velikonoč. beránka; velikonoč. tvorba - Broučci

Velikonoce u Soviček; velik. procházka; velikonoční tvoření

Velikonoce u Koťátek; velikonoč. hry; procházka;

Velikonoce u Broučků; velikonoční procházka; volné chvilky na hraní

Muzeum- "Za původem velikonočního vajíčka"

Sboreček "Notička"

Pracovní chvilka- Sovičky

Divadlo smíšek v MŠ

Karneval

Těšíme se na karneval- Broučci

Chystáme se na karneval- Sovičky

Račte dál, pane karneval- Koťátka

 Březen - měsíc knihy; návštěva u koníků - Broučci 

 Svět plný barev, čísel a tvarů ; ; žijeme zábavně a hravě - Sovičky

Zimní pobyt venku

Strč si uši do čepice; Domkům i domečkům... - Koťátka

Těšíme se do školy - chystáme se k zápisu - Broučci

Nerozpustný sněhulák; Vyrábíme ovocný nanuk - Sovičky

Pomáháme ptáčkům - příroda kolem nás - Broučci

Tak a tak, tak se dělá sněhulák; Zima, zima, zimička  - Koťátka

Betlém v příborském kostele

Hurááá na kopec

Sboreček "Notička" v DPS

Vánoční besídka - Sovičky

Vánoční besídka - Koťátka

Vánoční besídka - Broučci

Těšíme se na Vánoce - Koťátka

Návštěva příb. muzea "Vánoce z Podbeskydí"

Vánoční jarmark

Adventní vyrábění zvonečků,baněk - Broučci

Vítej Mikuláši

Funny English

 První sněhové radovánky - Sovičky 

První zimní radovánky - Broučci

Čertovské vyrábění - Koťátka

Rádi cvičíme

Příroda se chystá spát

Svět kolem nás

Divadlo "Smíšek" v MŠ

Bílá pastelka - Sovičky

 Tvořivá podzimní dílnička

Podzim s pohádkou - Broučci

Příprava na tvořivou dílničku - Broučci

Výprava na mysliveckou chatu "Začarovaným lesem"

Návštěva příborského muzea "O starých řemeslech"

Dýňování u Broučků

Dramatizace pohádky "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" - Koťátka

Takhle pracujeme - Broučci

Kouzlíme s podzimem, barvy podzimu - Koťátka

Víme, kde bydlíme

Zeleninové hody u Soviček

Na procházce

Takle pracujeme - Koťátka

Hraní nás baví - Broučci

Broučci uvádí pohádku

Společně na zahradě

Jezdíme na bazén

Pouštíme draka

Krájíme ovocný salát

Světový den úsměvu

Jdeme na zmrzlinu

Ve školce nám chutná

Jak pracují Sovičky

Umíme si hrát - Sovičky

Práce na poli

Divadlo "Smíšek"

Zahrada - Sovičky

Sběr Kaštanů - Sovičky

Jmenujeme se Sovičky

Slavíme narozeniny

Příbor, moje město

Zážitky z procházek - Sovičky

Na zahradě - Broučci

Vítáme podzimní období

Umíme si hrát

Sběr kaštanů - Koťátka

První dny v Koťátkách

Přijela k nám pouť