"Funny English"

Tento kroužek je určený pro PŘEDŠKOLÁKY.Probíhá každý ČTVRTEK odpoledne(1.skupina 14.30-15.00 hod. , 2.skupina 15.15-15.45 hod). Kroužek vede paní učitelka Kateřina Dvořáková Brusová. Ve "Funy English" se děti učí spoustu písniček a básniček s pohybem díky nimž si osvojí základní slovní zásobu. Tuto slovní zásobu dále rozšiřují a procvičují pomocí kreslených kartiček a her s prvky dramatizace. Nemalou součástí jsou i pracovní sešity(nutno zakoupit  přímo v MŠ za 50 kč), které si děti vyplňují podle dané probírané látky.