KOŤÁTKA:

                                        

Ve třídě s dětmi pracují:                                                                 

 

p.uč. Kateřina Dvořáková Brusová 
p.uč. Jitka Vašková                                               

 

Třída nejmenších dětí ve věku 3-4 let,v počtu 22 dětí. Dětem je postupně umožněna adaptace na nové prostředí a získávání nových zkušeností mimo okruh své rodiny, získávají základní návyka sebeobsluhy. Společně začínáme utvářet pravidla, aby byla srozumitelná a pozitivně ovlivňovala klima v kolektivu. Jako logopedickou prevenci využíváme artikulačních her a říkadel.

 

Uspořádání dne:

 

6.15-9.30          Scházení dětí a hry, individuální a pohybové činnosti, hygiena, přesnídávka, volná výchovná činnost
 
9.30-11.30        Přírava a pobyt venku

 

11.30-12.00      Hygiena, oběd

 

12.00-14.00      Odpolední klid dětí

 

14.00-16.00      Hygiena, svačina, pohybová a výchovná činnost, individuální činnosti, volné hry do odchodu domů