KOŤÁTKA:

                                        

Ve třídě s dětmi pracují:                                                                 

 

p.uč. Dagmar Matejová
p.uč. Bc. Lucie Puchnerová 
školní asistentka: Ivana Caruk                                             

 

Třída nejmenších dětí ve věku 3-4 let,v počtu 22 dětí. Dětem je postupně umožněna adaptace na nové prostředí a získávání nových zkušeností mimo okruh své rodiny, získávají základní návyka sebeobsluhy. Společně začínáme utvářet pravidla, aby byla srozumitelná a pozitivně ovlivňovala klima v kolektivu. Jako logopedickou prevenci využíváme artikulačních her a říkadel.

 

Uspořádání dne:

 

6,15 - 7,20 scházení dětí ve II. třídě (Broučci)
7,20 - 9,30 spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, hudební, výtvarné, pracovní atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
8,30 - 9,00 hygiena, svačina
9,30 - 11,30 příprava a pobyt venku
11,30 - 12,00 oběd, hygiena
12,00 - 14,00 odpolední klid
14,00 - 16,00 oblékání, hygiena, svačina, hry a zájmové činnosti, volné hry do odchodu domů