SOVIČKY:

 

Ve třídě s dětmi pracují:

 

p.uč.  Dagmar Matejová

 

p.uč.  Bc. Lucie Puchnerová
 
 

 

V této třídě jsou děti 4-6 leté,naplněné do počtu 26 dětí, stejně jako ve třídě " Pavoučci".Plynule navazujeme na započatou práce ve třídě "Koťátka". Patřičnou pozornost věnujeme předškolním dětem např.v rozvoji jemné motoriky, správnému úchopu tužky, logopedické prevenci, sebeobsluze a sebeovládání aj. Denní režimy tříd "Broučci" a "Sovičky" se vzájemně prolínají formou společně tráveného času např. brzké ranní scházení nebo odpolední pobyt před odchodem domů, při pobytech venku, v zájmových kroužcích(sboreček, angličtina), společných akcích školy(plavání, divadla, besedy) aj.

 

 

Uspořádání dne:

 

6.15-9.45           Hra a činnosti podle volby dětí, individuální a pohybová činnost, přesnídávka, výchovná činnost

 

9.45.11.50         Pobyt dětí venku

 

11.50-12.15       Hygiena, oběd

 

12.15-14.10       Odpolední klid dětí

 

14.10-16.00       Hygiena, svačina, pohybová a výchovná činnost, individuální činnosti, volné hry dětí do odchodu domů