SOVIČKY:

 

Ve třídě s dětmi pracují:

 

 

p. uč. Bc. Kateřina Dvořáková Brusová

p. uč. Jitka Vašková

asistentka pedagoga: Ing. Markéta Mamulová

 

 

V této třídě jsou děti 4-6 leté, naplněné do počtu 26 dětí, stejně jako ve třídě "Broučci". Plynule navazujeme na započatou práce ve třídě "Koťátka". Patřičnou pozornost věnujeme předškolním dětem např.v rozvoji jemné motoriky, správnému úchopu tužky, logopedické prevenci, sebeobsluze a sebeovládání aj. Denní režimy tříd "Broučci" a "Sovičky" se vzájemně prolínají formou společně tráveného času např. brzké ranní scházení nebo odpolední pobyt před odchodem domů, při pobytech venku, v zájmových kroužcích(sboreček, angličtina), společných akcích školy(plavání, divadla, besedy) aj.

 

 

Uspořádání dne:

 

 
6,15 - 7,20 scházení dětí ve II. třídě (Broučci)
7,20 - 9,45 spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, hudební, výtvarné, pracovní atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
8,30 - 9,00 hygiena, svačina
9,45 - 11,45 příprava a pobyt venku
11,45 - 12,15 oběd, hygiena
12,15 - 14,00 odpolední klid
14,00 - 16,00 oblékání, hygiena, svačina, hry a zájmové činnosti, volné hry do odchodu domů